Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Składy komisji

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REPREZENTANCI WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO UJ W KOMISJACH NA KADENCJĘ 2016-2020

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. NAUCZANIA

 • dr hab. Jacek Nowak – członek
 • dr hab. Eligiusz Wronka – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – członek
 • dr hab. Michał Wierzchoń– zastępca

SENACKA KOMISJA DS. KADRY NAUKOWEJ I KONKURSÓW PROFESORSKICH

 • prof. dr hab. Justyna Miklaszewska – członek
 • prof. dr hab. Marta Kudelska – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. MAJĄTKU I FINANSÓW

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak – członek
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. ODZNACZEŃ I NAGRÓD

 • prof. dr hab. Krystyna Slany – członek
 • dr hab. Bartłomiej Dobroczyński – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. ROZWOJU

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak – członek
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – zastępca

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Maria Flis – członek
 • prof. dr hab. Marta Kudelska – zastępca

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW

 • dr hab. Anna Sajdak

STAŁA REKTORSKA KOMISJA SOCJALNA

 • dr hab. Łucjan Miś – członek
 • dr hab. Mariusz Sztuka – zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA REMONTOWA

 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – członek
 • dr hab. Lech Trzcionkowski – zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA STATUTOWO–PRAWNA

 • prof. dr hab. Jarosław Górnika – członek
 • dr hab. Jacek Nowak – zastępca

RADA WŁASNA FUNDUSZY STYPENDIALNYCH UJ

 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk

RADA ARCHIWALNA

 • prof. dr hab. Marcin Karas

RADA NADZORUJĄCA CENTRUM ROZWOJU SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH UJ

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak

UNIWERSYTECKA KOMISJA DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak

PEŁNOMOCNIK REKTORA UJ DS. EWALUACJI JAKOŚCI SYSTEMU KSZTAŁCENIA

 • dr Grzegorz Bryda

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

 • prof. dr hab. Maria Flis
 • prof. dr hab. Janina Kostkiewicz
 • prof. dr hab. Marta Kudelska
 • prof. dr hab. Władysław Łosiak
 • prof. dr hab. Wojciech Suchoń
 • prof. dr hab. Andrzej Szyjewski

WYDZIAŁOWA KOMISJA PROFESORSKA

 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
 • prof. dr hab. Marta Kudelska
 • prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
 • prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH (2014-2018)

 • prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (przewodniczący)
 • dr hab. Michał Wierzchoń (wiceprzewodniczący)
 • dr Olga Dryla
 • dr Tomasz Żuradzki (sekretarz)
 • Regulamin Komisji (pobierz/zobacz)

WYDZIAŁOWA KOMISJA DSC

na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym

 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska (Prodziekan ds. ogólnych)
 • dr hab. Jacek Nowak (Kierownik studiów doktoranckich WFz UJ)
 • prof. dr hab. Marcin Karas (Instytut Filozofii UJ)
 • dr hab. Katarzyna Kijania-Placek (Instytut Filozofii UJ)
 • dr hab. Mariusz Sztuka (Instytut Pedagogiki UJ)
 • dr hab. Bogusław Bieszczad (Instytut Pedagogiki UJ)
 • dr hab. Romuald Polczyk (Instytut Psychologii UJ)
 • dr hab. Eligiusz Wronka (Instytut Psychologii UJ)
 • dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska (Instytut Religioznawstwa UJ)
 • dr hab. Rafał Łętocha (Instytut Religioznawstwa UJ)
 • prof. dr hab. Marek Kucia (Instytut Socjologii UJ)
 • dr hab. Andrzej Bukowski (Instytut Socjologii UJ)
 • dr Andrzej Mrozek (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)