Reprezentanci Wydziału Filozoficznego UJ w komisjach na kadencję 2016-2020

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. NAUCZANIA

 • dr hab. Jacek Nowak – członek
 • dr hab. Eligiusz Wronka – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. FINANSOWANIA BADAŃ NAUKOWYCH i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – członek
 • dr hab. Michał Wierzchoń– zastępca

SENACKA KOMISJA DS. KADRY NAUKOWEJ I KONKURSÓW PROFESORSKICH

 • prof. dr hab. Justyna Miklaszewska – członek
 • prof. dr hab. Irena Borowik – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. MAJĄTKU I FINANSÓW

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak – członek
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. ODZNACZEŃ I NAGRÓD

 • prof. dr hab. Krystyna Slany – członek
 • dr hab. Bartłomiej Dobroczyński – zastępca

STAŁA SENACKA KOMISJA DS. ROZWOJU

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak – członek
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – zastępca

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • prof. dr hab. Maria Flis – członek
 • prof. dr hab. Marta Kudelska – zastępca

KOMISJA DYSCYPLINARNA DLA STUDENTÓW

 • dr hab. Anna Sajdak

STAŁA REKTORSKA KOMISJA SOCJALNA

 • dr hab. Łucjan Miś – członek
 • dr hab. Mariusz Sztuka – zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA REMONTOWA

 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – członek
 • dr hab. Lech Trzcionkowski – zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA STATUTOWO–PRAWNA

 • prof. dr hab. Jarosław Górnika – członek
 • dr hab. Jacek Nowak – zastępca

STAŁA REKTORSKA KOMISJA DS. ROZWOJU DYDAKTYKI I JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uczelniany zespół doskonalenia jakości kształcenia:

 • dr Grzegorz Bryda

Zespół ds. internacjonalizacji studiów:

 • dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

Zespół ds. identyfikacji nowych obszarów kształcenia i rozwoju nowatorskich programów nauczania:

 • dr hab. Joanna Hańderek

Zespół ds. studiów trzeciego stopnia:

 • dr hab. Ewa Bobrowska

RADA WŁASNA FUNDUSZY STYPENDIALNYCH UJ

 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk

RADA ARCHIWALNA

 • prof. dr hab. Marcin Karas

RADA NADZORUJĄCA CENTRUM ROZWOJU SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH UJ

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak

UNIWERSYTECKA KOMISJA DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak

PEŁNOMOCNIK REKTORA UJ DS. EWALUACJI JAKOŚCI SYSTEMU KSZTAŁCENIA

 • dr Grzegorz Bryda

KOMISJE WYDZIAŁOWE

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA:

 • prof. dr hab. Franciszek Wojciechowski
 • prof. dr hab. Marta Kudelska
 • prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
 • prof. dr hab. Władysław Łosiak
 • prof. dr hab. Maria Flis
 • prof. dr hab. Wojciech Suchoń

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA PROFESORSKA:

 • prof. dr hab. Krzysztof Gorlach
 • prof. dr hab. Justyna Miklaszewska
 • prof. dr hab. Marta Kudelska
 • prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
 • prof. dr hab. Janina Kostkiewicz

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ds. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH (2014-2018):

 • prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz (przewodniczący)
 • dr hab. Michał Wierzchoń (wiceprzewodniczący)
 • dr Olga Dryla
 • dr Tomasz Żuradzki (sekretarz)
 • Regulamin Komisji (pobierz/zobacz)