II tura konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC

Dziekan ds. ogólnych Wydziału Filozoficznego ogłasza II turę konkursu o przyznanie finansowania ze środków DSC na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Wnioski, przygotowane zgodnie z nowym regulaminem (regulamin zamieszczony na stronie Wydziału) należ składać TYLKO w formie elektronicznej w formie pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub dyrektora Instytutu/Katedry.

Przyjmowane będą wnioski w postaci JEDNEGO pliku – opisane zgodnie ze wzorem: imie.nazwisko_dokorant lub imie.nazwisko_pracownik.

Projekty należy wysyłać na adres e-mailowy swojego instytutu z dodatkiem DSC (np. psychologiaDSC@uj.edu.pl; socjologiaDSC@uj.edu.pl, filozofiaDSC@uj.edu.pl, pedagogikaDSC@uj.edu.pl, religioznawstwoDSC@uj.edu.pl, kulturoznawstwoDSC@uj.edu.pl). Wydatki w projekcie należy zaplanować od 18 października 2017 roku.

Wnioski przyjmowane będą do 11 września 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na 4 października 2017 roku.

Data opublikowania: 03.07.2017
Osoba publikująca: Przemysław Kozera

Wydział Filozoficzny


Pokaż Colleqium Novum na większej mapie

Adres
ul. Gołębia 24, pok. 24
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 52
12 663 11 98
12 663 14 77
Fax
12 430 14 75

O Wydziale

Wydział Filozoficzny UJ składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Obecnie na Wydziale studiuje prawie 2800 studentów i ponad 380 doktorantów.

Władze

Dziekan
prof. dr hab. Jarosław Górniak
 
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Jacek Nowak
 
Prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska