Projekt Paidagogos Pro

Szanowni Państwo,
informujemy o uruchomieniu nowego projektu „Paidagogos Pro” dedykowanego studentom 4 roku jednolitych studiów mgr oraz 1 roku studiów II stopnia, planującym przygotowanie pracy dyplomowej, której problematyka może mieć charakter wdrożeniowy.
„Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego” to innowacyjny model pomagający absolwentom/kom studiów humanistycznych i społecznych wejść na rynek pracy, poprzez kojarzenie pracodawców ze studentami/kami oraz ich współpracę w zakresie realizowania wdrożeniowych prac dyplomowych studentów Wydziału Filozoficznego UJ.

Data opublikowania: 13.06.2017
Osoba publikująca: Przemysław Kozera

Wydział Filozoficzny


Pokaż Colleqium Novum na większej mapie

Adres
ul. Gołębia 24, pok. 24
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 52
12 663 11 98
12 663 14 77
Fax
12 430 14 75

O Wydziale

Wydział Filozoficzny UJ składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Obecnie na Wydziale studiuje prawie 2800 studentów i ponad 380 doktorantów.

Władze

Dziekan
prof. dr hab. Jarosław Górniak
 
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Jacek Nowak
 
Prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska