Zaproszenie na wykład „Ustawa 2.0 i reforma szkolnictwa wyższego: stan debaty i kierunki rozwiązań”

Szanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Instytutu Socjologii UJ zapraszam na wykład prof. dr hab. Jarosława Górniaka

pt. „Ustawa 2.0 i reforma szkolnictwa wyższego: stan debaty i kierunki rozwiązań”

Wykład odbędzie się 21 czerwca (w środę) o godzinie 17.00 w sali 79 Instytutu Socjologii UJ (Grodzka 52, drugie piętro). Po wystąpieniu prof. Górniaka zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji na temat prac nad nową ustawą, jej założeń i kształtu.

Profesor Jarosław Górniak - Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, Kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji, Metod Badań Społecznych Instytutu Socjologii UJ oraz twórca Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ jest od września 2016r Przewodniczącym Rady Narodowego Kongresu Nauki, który ma się odbyć w Krakowie we wrześniu br. Podczas Kongresu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi projekt założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Z poważaniem

dr hab. Marcin Lubaś

Dyrektor Instytutu Socjologii UJ

Przewodniczący Rady Instytutu Socjologii

Data opublikowania: 08.06.2017
Osoba publikująca: Przemysław Kozera

Wydział Filozoficzny


Pokaż Colleqium Novum na większej mapie

Adres
ul. Gołębia 24, pok. 24
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 52
12 663 11 98
12 663 14 77
Fax
12 430 14 75

O Wydziale

Wydział Filozoficzny UJ składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Obecnie na Wydziale studiuje prawie 2800 studentów i ponad 380 doktorantów.

Władze

Dziekan
prof. dr hab. Jarosław Górniak
 
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Jacek Nowak
 
Prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska