Wydział Filozoficzny


Pokaż Colleqium Novum na większej mapie

Adres
ul. Gołębia 24, pok. 24
31-007 Kraków
Telefon
12 663 11 52
12 663 11 98
12 663 14 77
Fax
12 430 14 75

O Wydziale

Wydział Filozoficzny UJ składa się z 5 instytutów: Filozofii, Pedagogiki, Psychologii, Religioznawstwa i Socjologii oraz Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Obecnie na Wydziale studiuje prawie 2800 studentów i ponad 380 doktorantów.

Władze

Dziekan
prof. dr hab. Jarosław Górniak
 
Prodziekan ds. dydaktycznych
dr hab. Jacek Nowak
 
Prodziekan ds. ogólnych
prof. dr hab. Małgorzata Kossowska